Nieuws

Nieuws

Vogelwacht Driesum/Wouterswoude e.o. plaatst regelmatig nieuws op haar website. Zo proberen we iedereen in ons wachtgebied te informeren over alles wat met (weide)vogels te maken heeft. Wilt u meer weten over (weide)vogelbescherming? Neem dan contact met ons op.

Weidevogelbeheer

Vroeger waren weidevogels een vanzelfsprekendheid op het Friese platteland. Tegenwoordig is het topsport om weidevogelkuikens vliegvlug te krijgen. De maatschappij is veranderd en de landbouwsector is veel efficiënter geworden. Destijds met de gedachte na de oorlogsjaren om nooit weer honger te krijgen in Nederland. Door ruilverkavelingen, mechanisatie ontwikkelingen en efficiëntieslagen is ons landschap er heel anders uit komen te zien. Hoge slootwaterpeilen en kruidenrijke graslanden zijn hierdoor steeds zeldzamer geworden in het buitengebied. Hierdoor is het optimale leefgebied voor de door ons geliefde weidevogels sterk afgenomen.

Lees meer

stem op de Skries

De ‘Vogel van het Jaar’-verkiezing is weer begonnen en de grutto (skries) heeft jouw stem nodig!

Lees meer

Vogelkijkhutten in opbouw

Sinds de tweede helft van oktober wordt er bij Murk Nijdam vol gas gegeven. Na de voorbereidingen afgelopen zomer is het echte opbouwwerk begonnen. We noemen dit het "droge gedeelte" van de 1e fase. Het toegangspad is gestort en opgebouwd. Verder zijn de fundamenten van de vogelkijkhutten gelegd. In de afgelopen weken zijn door Murk Nijdam, Harm Jan Kamstra en vele vrijwilligers de vogelkijkhutten opgebouwd. Alles verliep volgens plan. Het natte najaar maakt het verdere verloop van de aanleg van de plasdras onzeker. Hierover binnenkort meer informatie.

Lees meer

Lid worden van onze vogelwacht

Nu lid worden