Nieuws

Nieuws

Vogelwacht Driesum/Wouterswoude e.o. plaatst regelmatig nieuws op haar website. Zo proberen we iedereen in ons wachtgebied te informeren over alles wat met (weide)vogels te maken heeft. Wilt u meer weten over (weide)vogelbescherming? Neem dan contact met ons op.

Weidevogelbeheer

Vroeger waren weidevogels een vanzelfsprekendheid op het Friese platteland. Tegenwoordig is het topsport om weidevogelkuikens vliegvlug te krijgen. De maatschappij is veranderd en de landbouwsector is veel efficiënter geworden. Destijds met de gedachte na de oorlogsjaren om nooit weer honger te krijgen in Nederland. Door ruilverkavelingen, mechanisatie ontwikkelingen en efficiëntieslagen is ons landschap er heel anders uit komen te zien. Hoge slootwaterpeilen en kruidenrijke graslanden zijn hierdoor steeds zeldzamer geworden in het buitengebied. Hierdoor is het optimale leefgebied voor de door ons geliefde weidevogels sterk afgenomen.

Lees meer

Coronabeleid van de BFVW

Als grootste vrijwilligersorganisatie van Fryslân heeft de BFVW natuurlijk ook te maken met de adviezen/maatregelen die nu gelden in verband met het Coronavirus. Het hoofdbestuur van de BFVW geeft haar leden en vrijwilligers het volgende advies.

Lees meer

Het eerst kievitsei 2020 in Fryslân

Zojuist is door de 25 jarige Michel van der Goot uit Hemelum het eerste kievitsei van Fryslân gevonden. Vlakbij Oudega (Gaast-Sleat) werd het ei gevonden. Michel was samen met Peter Kerkstra in het veld. Beide fanatieke aaisikers/nazorgers zijn lid van de vogelwacht Koudum/Hemelum.

Lees meer

Lid worden van onze vogelwacht

Nu lid worden