Onze Vogelwacht

Onze Vogelwacht

De vogelwacht is opgericht op 20 maart 1946. Initiatiefnemers waren destijds in ieder geval Ype van der Laan, Hendrik van der Laan, Martinus Postma, Rindert Raap en Hille Dantuma. Doelstelling van de oprichting was bescherming en instandhouding van flora en fauna. 

In Fryslân werden al vanaf 1942 initiatieven genomen tot het oprichten van plaatselijke vogelwachten. In 1947 werd de koepelorganisatie Bond Friese Vogel Wachten (BFVW) opgericht. Na de Tweede Wereldoorlog raapte men de eieren niet uit noodzaak maar puur uit winstbejag, zodat de vrees bestond dat geen vogelsoort de kans meer kreeg zich te vermeerderen. Het ontbreken van een doelmatige controle op het ongelimiteerd rapen van eieren van weide- en watervogels in het vrije veld, was de reden voor het oprichten van de BFVW.

Lid worden van onze vogelwacht

Nu lid worden