Nieuws

Weidevogelbeheer

Vroeger waren weidevogels een vanzelfsprekendheid op het Friese platteland. Tegenwoordig is het topsport om weidevogelkuikens vliegvlug te krijgen. De maatschappij is veranderd en de landbouwsector is veel efficiënter geworden. Destijds met de gedachte na de oorlogsjaren om nooit weer honger te krijgen in Nederland. Door ruilverkavelingen, mechanisatie ontwikkelingen en efficiëntieslagen is ons landschap er heel anders uit komen te zien. Hoge slootwaterpeilen en kruidenrijke graslanden zijn hierdoor steeds zeldzamer geworden in het buitengebied. Hierdoor is het optimale leefgebied voor de door ons geliefde weidevogels sterk afgenomen.

Lid worden van onze vogelwacht

Nu lid worden